velikost textu

Vliv alelických variant transportéru ABCG2 na transport kyseliny močové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv alelických variant transportéru ABCG2 na transport kyseliny močové
Název v angličtině:
Effect of ABCG2 allelic variants on the transport of uric acid
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ing. Bc. Jiří Vávra
Vedoucí:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Ježek, DrSc.
Id práce:
197587
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kyselina močová, GWAS studie, Xenopus Laevis, membránové transportéry, ABCG2
Klíčová slova v angličtině:
Uric acid, GWAS study, Xenopus laevis, membrane transport protein, ABCG2
Abstrakt:
Abstrakt: Kyselina močová je u člověka a vyšších primátů hlavním metabolitem vznikajícím degradací purinů. Její zvýšená hladina v séru, tzv. hyperurikemie, může být příčinou vzniku dny a dalších souvisejících chorob. Pro řízení urikemie mají vliv četné transportní proteiny, které se nacházejí v epitelu proximálního tubulu ledvin. Při poruše činnosti některého z nich může tedy být narušena hladina kyseliny močové v krvi. Celogenomovými GWAS studiemi bylo zjištěno, že často bývá při těchto patologických stavech postihnut transportér ABCG2, který se za normálních okolností podílí na secernaci kyseliny močové do moči. Cílem práce je, na modelu nematurovaných oocytů žáby Xenopus laevis, ověřit in vitro schopnost alelických variant ABCG2 přenášet kyselinu močovou. Tyto alelické varianty pocházejí z celogenomových studií provedených Revmatologickým ústavem při 1.LF v Praze. Transport kyseliny močové bude srovnán s wild type variantou transportéru. Klíčová slova: Kyselina močová, GWAS studie, Xenopus Laevis, membránové transportéry, ABCG2
Abstract v angličtině:
Abstract: Uric acid is a main metabolite of purine degradation in humans and in higher primates. Its increased plasmatic level is called hyperuricemia and may be the cause of gout and many other similar diseases. Uricemia is controlled by many transporters, which are located in proximal tubule of human kidney. When some transporter have abnormal function, the physiological plasmatic level of uric acid may be impaired. In genome wide association study (GWAS) it was discovered that some hyperuricemia or gout patients have ABCG2 protein damaged. This protein carries out uric acid from epithelial cell to the urine. The goal of this diploma thesis is the determination of transport capacity of ABCG2 allelic variants found via GWAS (Institute of Rheumatology of 1st medical faculty UK in Prague) in vitro with Xenopus laevis oocyte expression system. Uric acid secretion was compared with wild type variant. Keywords: Uric acid, GWAS study, Xenopus laevis, membrane transport protein, ABCG2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Jiří Vávra 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Jiří Vávra 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Jiří Vávra 406 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Ježek, DrSc. 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 153 kB