text size

Informační potřeby a informační chování studentů oboru Historie na FF UK jako uživatelů Historického kabinetu FF UK

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Informační potřeby a informační chování studentů oboru Historie na FF UK jako uživatelů Historického kabinetu FF UK
Titile (in english):
Information needs and information behaviour of the History students as users of the History Cabinet at the Faculty of Arts, Charles University
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristýna Rýznarová
Supervisor:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Nina Seyčková
Thesis Id:
197586
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information Studies and Librarianship (B7201)
Study branch:
Information Studies and Librarianship (INSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Informační potřeba|informační chování|studenti|historie|Historický kabinet
Keywords:
Information need|information behaviour|students|history|History Cabinet
Abstract (in czech):
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat informační potřeby a informační chování studentů historických oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v kontextu oborové knihovny Historického kabinetu. V úvodu práce je představena knihovna, počátky jejího vzniku, rozdělení univerzity a výstavba nové budovy. Další část se věnuje vysvětlení pojmů informační potřeba a informačního chování spolu s vybranými souvisejícími pojmy. Poslední část práce tvoří kvalitativní výzkum založený na strukturovaných rozhovorech se studenty historie, v němž bylo zkoumáno, jakým způsobem uspokojuje Historický kabinet jejich studijní informační potřeby.
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis focuses on information need and information behaviour of history students at the Faculty of Arts, Charles University in a context of a department library called the History Cabinet. The first part introduces the library, its origins, the separation of the university, and a construction of a new faculty building. The next part describes the terms information need and information behaviour along with other selected phenomena. The last part consists of a qualitative research based on structured interviews with the history students in which is examined how the library satisfies students’ information needs.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Rýznarová 1.42 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Kristýna Rýznarová 723 kB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Rýznarová 80 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Rýznarová 77 kB
Download Supervisor's review Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 630 kB
Download Opponent's review Mgr. Nina Seyčková 77 kB
Download Defence's report PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB