velikost textu

Informační potřeby a informační chování studentů oboru Historie na FF UK jako uživatelů Historického kabinetu FF UK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační potřeby a informační chování studentů oboru Historie na FF UK jako uživatelů Historického kabinetu FF UK
Název v angličtině:
Information needs and information behaviour of the History students as users of the History Cabinet at the Faculty of Arts, Charles University
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Rýznarová
Vedoucí:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Nina Seyčková
Id práce:
197586
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační potřeba|informační chování|studenti|historie|Historický kabinet
Klíčová slova v angličtině:
Information need|information behaviour|students|history|History Cabinet
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat informační potřeby a informační chování studentů historických oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v kontextu oborové knihovny Historického kabinetu. V úvodu práce je představena knihovna, počátky jejího vzniku, rozdělení univerzity a výstavba nové budovy. Další část se věnuje vysvětlení pojmů informační potřeba a informačního chování spolu s vybranými souvisejícími pojmy. Poslední část práce tvoří kvalitativní výzkum založený na strukturovaných rozhovorech se studenty historie, v němž bylo zkoumáno, jakým způsobem uspokojuje Historický kabinet jejich studijní informační potřeby.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis focuses on information need and information behaviour of history students at the Faculty of Arts, Charles University in a context of a department library called the History Cabinet. The first part introduces the library, its origins, the separation of the university, and a construction of a new faculty building. The next part describes the terms information need and information behaviour along with other selected phenomena. The last part consists of a qualitative research based on structured interviews with the history students in which is examined how the library satisfies students’ information needs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Rýznarová 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Rýznarová 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Rýznarová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Rýznarová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 630 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Nina Seyčková 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB