velikost textu

Kontinentalita klímy v Európe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontinentalita klímy v Európe
Název v češtině:
Kontinentalita klimatu v Evropě
Název v angličtině:
Continentality of climate over Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Hudek
Vedoucí:
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Stanislava Kliegrová
Id práce:
197557
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
roční amplituda teploty vzduchu, termická kontinentalita, Gorczynského index, asymetričnost ročního chodu teploty vzduchu
Klíčová slova v angličtině:
annual air temperature amplitude, thermal continentality, Gorczynski index, assymetry of annual course of air temperature
Abstrakt:
V predloženej práci je študovaná kontinentalita klímy v Európe, jej základné charakteristiky, geografické rozloženie a jej závislosti na zemepisnej šírke a dĺžke. Najprv sú popísané základné pojmy, ako ročná amplitúda teploty vzduchu, termická (teplotná) kontinentalita a príslušné indexy, ktoré ju charakterizujú. Pozornosť je venovaná geografickému rozloženiu indexov kontinentality za dve referenčné obdobia (1951 – 1980 a 1981 – 2010) a ich rozdielom medzi jednotlivými obdobiami. Taktiež sú študované závislosti jednotlivých indexov na zemepisnej šírke a dĺžke s cieľom podrobnejšie zachytiť ich vlastnosti. Výsledky ukázali, že medzi uvedenými obdobiami došlo na väčšine územia Európy k značným zmenám kontinentality, ktoré sú v tejto práci podrobne popísané.
Abstract v angličtině:
In present work the continentality of climate over Europe is studied. Attention is given to its basic characteristics, geographic distribution and its dependences on latitude and longitude. Firstly basic terms such as annual air temperature amplitude, thermal continentality and corresponding indices that characterize it are described. Attention is paid to the geographic distribution of continental indices for two reference periods (1951 – 1980 and 1981 – 2010) and the differences between them. The dependences of individual indices on latitude and longitude in order to capture in greater detail their properties are also studied. The results have shown that there has been considerable change of continentality between these periods in most of Europe´s territory, which is described in detail in this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Hudek 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Hudek 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Hudek 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislava Kliegrová 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Řepa, CSc. 152 kB