velikost textu

Struktura monosacharidů ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Struktura monosacharidů ve výuce chemie
Název v angličtině:
Structure of Monosaccharides in Chemical Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Josífková
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Id práce:
197513
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sacharidy, struktura, vzdělávací materiály, střední škola, animace, Adobe Animate CC
Klíčová slova v angličtině:
Saccharides, Structure, Educational materials, Secondary school, Animation, Adobe Animate CC
Abstrakt:
Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem struktura monosacharidů a je zaměřena na jeho zpracování v podobě výukových materiálů určené pro výuku chemie na středních školách. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována analýze kurikulárních dokumentů – rámcových vzdělávacích programů a vybraných školních vzdělávacích programů, dále pak analýze středoškolských učebnic a jiných výukových materiálů, rovněž videí a animací. Praktická část představuje zpracované materiály v podobě PowerPointové prezentace a flashových animací, které na prezentaci navazují. Společně s prezentací jsou v praktické části uvedeny didaktické poznámky, které slouží jako manuál pro vedení vyučovací hodiny na střední škole.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the topic of monosaccharides structure and it is focused on the processing in the form of educational materials for secondary school. It is devided into two parts. The theoretical part is devoted to the analysis of curricular documents – Framework Educational Programmes and School Educational Programmes, then the analysis of secondary school textbooks and other educational materials. There is also the analysis of videos and animations. The practical part presents educational materials in the form of PowerPoint presentation and flash animations. There are also didactic notes which serve as a manual for lessons of chemistry on secondary school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Josífková 2.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Josífková 15.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Josífková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Josífková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 154 kB