velikost textu

Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9-10 let)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9-10 let)
Název v angličtině:
Finding the relationship between fundamental motor skills and special game skills at football players (9-10 years)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavel Cintler
Vedoucí:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Id práce:
197509
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základní motorické dovednosti, speciální herní dovednosti, TGMD-2, fotbal
Klíčová slova v angličtině:
fundamental motor skills, special game skills, TGMD-2, football
Abstrakt:
Abstrakt Název: Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9 – 10 let) Cíle: Cílem této diplomové práce bylo zjistit vzájemný vztah základních motorických dovedností a speciálních herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii starších přípravek (9 – 10 let). Metody: V této práci byla použita metoda pozorování – měření. Výzkumný soubor tvořilo 26 hráčů v kategoriích U10 a U11 (průměrný věk 10,4 ± 0,7 let) z fotbalového klubu SK Střešovice 1911. Úroveň základních motorických dovedností byla posouzena pomocí testové baterie TGMD-2. Úroveň speciálních herních dovedností ve fotbale byla zjištěna pomocí testů slalom, přihrávka v běhu a střelba na přesnost. Výsledky: Byl zjištěn signifikantní vztah (r = 0,48, p < 0,05) mezi úrovní základních motorických dovednostní a speciálních herních dovedností ve fotbale. Podle výsledků bylo zjištěno, že úroveň manipulačních dovedností (r = 0,53; p < 0,001) ovlivňuje specifické herní dovednosti významněji oproti dovednostem lokomočním (r = 0,40; p < 0,05). Díky testování motorické úrovně bylo zjištěno, že 61 % (n = 16) hráčů disponuje podprůměrnou úrovní základních motorických dovedností. Mezi sledovanými věkovými kategoriemi U10 a U11 nebyl zjištěn věcně významný rozdíl, a to jak v úrovni základních motorických dovedností (d = 0,49), tak v úrovni specifických herních dovedností ve fotbale (d = 0,25). Klíčová slova: základní motorické dovednosti, speciální herní dovednosti, TGMD-2, fotbal
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Finding the relationship between fundamental motor skills and special game skills of football players (9 – 10 years) Objectives: The aim of this thesis was to find out the correlation between fundamental motor skills and special game skills of football players in the category U10 and U11. Methods: The method of observation – measurement was used in this thesis. The researched group consisted of 26 players in the categories U10 and U11 (average age 10.4 ± 0.7 years) from the football club SK Střešovice 1911. The level of fundamental motor skills was assessed by using TGMD-2. Level of specific game skills in football was detected by following tests: slalom, pass in running and accuracy of shooting. Results: Significant relationship was found (r = 0.48, p < 0.05) between the level of basic motor skill and special game skills in football. The results proved, that the level of specific game skills was significantly influenced by manipulation skills (r = 0.53; p < 0.001) compared to locomotion skills (r = 0.40; p < 0.05). In motor level testing was found that 61 % (n = 16) of players have a below average level of funadamental motor skills. According to the results of this thesis there was not proven statistically significant relationship between the observed age categories U10 and U11 at the level of fundamental motor skills (d = 0.49) and at the level of specific game skills in football (d = 0.25). Keywords: fundamental motor skills, special game skills, TGMD-2, football
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Cintler 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Cintler 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Cintler 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šťastný, PhD 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Kočíb 153 kB