velikost textu

Vznik a rozvoj bojového sportu MMA v České republice a v USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a rozvoj bojového sportu MMA v České republice a v USA
Název v angličtině:
Establishment and development of MMA combat sport in the Czech Republic and the USA
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Pihávková
Vedoucí:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Otakar Mojžíš
Id práce:
197500
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vznik, rozvoj, MMA, Česká republika, USA, the UFC
Klíčová slova v angličtině:
establishment, development, MMA, the Czech Republic, the USA, the UFC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Pihávková 1.32 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Otakar Mojžíš 369 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB