velikost textu

Il dialetto fiorentino - aspetti fonetici e morfologici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Il dialetto fiorentino - aspetti fonetici e morfologici
Název v češtině:
Florentský dialekt - fonetické a morfologické aspekty
Název v angličtině:
The Florentine dialect - phonetic and morphological aspects
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Martini
Vedoucí:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Id práce:
197476
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika (ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Italština
Klíčová slova:
italština|florentština|vernacolo|toskánské dialekty|morfologie|fonetika|komparace|gorgia|epitese
Klíčová slova v angličtině:
Italian|Florentine dialect|vernacular|Tuscan dialects|morphology|phonetics|comparation|gorgia|epithesis
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je nabídnout vhled do fonetických a morfologických aspektů, které jsou typické pro aktuální florentský dialekt. Tyto aspekty jsou uvedené v odlišných oddílech a popsány co do jejich typologie a chování. Kde se to považuje za smysluplné je rovněž provedena komparace s italštinou ve své oficiálně uznané a standardní verzi. V úvodní části této práce je zmíněna debata o totožnosti toskánských dialektů s italštinou, a jsou rovněž vyjmenovány odlišné typy dialektů které se vyskytují na území Toskánska. Následují dva rozsáhlé oddíly ve kterých se pojednávají nejprve fonetické a pak morfologické aspekty florentského dialektu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis aims at offering an insight into phonetic and morphological aspects that are typical of the contemporary Florentine dialect. Individual aspects are listed and evaluated in different chapters, and their typology and application are described. A comparison with the Italian language in its officially recognised and standard version is also provided if the author considers it meaningful. The introductory part of the thesis also contains a discussion regarding the identity of Tuscan dialects and their relations to the Italian, as well as an account of the different types of dialects that occur in the territory of Tuscany. Consecutively, two large sections deal with phonetic and morphological aspects of the Florentine dialect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Martini 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Martini 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Martini 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 153 kB