velikost textu

Molekulární mechanismy regulace virulence Staphylococcus aureus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární mechanismy regulace virulence Staphylococcus aureus
Název v angličtině:
Molecular mechanisms of virulence regulation in Staphylococcus aureus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Kekrt
Vedoucí:
Mgr. Jan Tkadlec
Oponent:
Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
Id práce:
197463
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
S. aureus, virulence, quorum sensing, agr system, sigma B, CodY, hemolyzín alfa.
Klíčová slova v angličtině:
S. aureus, virulence, quorum sensing, agr system, sigma B, CodY, alpha-hemolysin.
Abstrakt:
Abstrakt Staphylococcus aureus patří mezi nejvýznamnější původce bakteriálních infekcí člověka. Vyniká širokým spektrem faktorů virulence, které mohou ovlivňovat imunitní systém nebo přímo destruovat určité buňky a tkáně. Tato bakterie je ale také schopna dlouhodobě a asymptomaticky kolonizovat lidské tělo. Přesná regulace exprese faktorů virulence je pro vznik infekce, způsobené S. aureus klíčová. Tato práce se bude zabývat vybranými molekulárními mechanismy kontrolujícími expresi faktorů virulence S. aureus. Mezi tyto mechanismy patří quorum sensing systém agr (accessory gene regulator), sigma B obecně stresová odpověď, rodina transkripčních faktoru Sar a regulátory reagující na metabolický podmínky CodYa CcpA. Klíčová slova: S. aureus, virulence, quorum sensing, agr systém, sar, sigma B, CodY, hemolyzín alfa.
Abstract v angličtině:
Abstract Staphylococcus aureus is one of the most common causes of bacterial infection in human. The bacterium is equipped by the broad spectrum of virulence factors, including modulators of immune response and also invasion factors able to destroy human cells and tissues. S. aureus is also able to asymptomatically colonize healthy individuals. Precise regulation of virulence factor expression is crucial for S. aureus survival. The aim of this thesis is to describe in detail molecular mechanisms regulating S. aureus virulence factor expression. Among these mechanisms belongs quorum sensing dependent agr system, sigma B general stress response, Sar family of transcription factors and metabolism- dependent regulators CodY and CcpA. Keywords: S. aureus, virulence, quorum sensing, agr systém, sar, sigma B, CodY, alpha-hemolysin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Kekrt 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Kekrt 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Kekrt 319 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Tkadlec 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tibor Botka, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. 215 kB