velikost textu

Možnosti využití kmenových buněk pro léčbu diabetické retinopatie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití kmenových buněk pro léčbu diabetické retinopatie
Název v angličtině:
Potential of stem cell therapy for diabetic retinopathy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Palacká
Vedoucí:
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oponent:
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Id práce:
197458
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diabetická retinopatie, kmenové buňky, buněčná terapie
Klíčová slova v angličtině:
diabetic retinopathy, stem cells, cell therapy
Abstrakt:
Abstrakt Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice způsobující nevratné poškození buněk a tím i postupnou ztrátu zraku. Současná léčba je velice omezená a spojená s četnými vedlejšími účinky. Nadějnou možností léčby degenerativních onemocnění sítnice je použití kmenových buněk. Existují různé typy kmenových buněk. Patří mezi ně embryonální kmenové buňky, indukované pluripotentní kmenové buňky a buňky z dospělého organismu, mezi které můžeme zařadit mesenchymální kmenové buňky (MSC, mesenchymal stem cells). MSC jsou buňky nacházející se téměř ve všech tkáních dospělého organismu. Mohou migrovat do místa poškození, regulovat v sítnici průběh zánětu, potlačit vznik fibrovaskulátních jizev a nahradit poškozené buňky, jako jsou například nervové buňky, fotoreceptory a epiteliální pigmentové buňky. Aplikace MSC by tak mohla být slibnou léčbou pro degenerativní onemocnění sítnice.
Abstract v angličtině:
Abstract Diabetic retinopathy is retinal disease causing irreversible cell damage and consequently a loss of vision. Current treatment protocols have many limitations and are associated with serious site effects. A possible treatment options for retinal degenerative diseases is a use of stem cells. There are different types of stem cells. These include embryonal stem cells, induced pluripotent stem cells and cells from an adult organism, among which we can include mesenchymal stem cells (MSCs). MSCs can be found in almost all tissues of the adult organism. MSCs can migrate to the site of damage, regulate development of inflammation in retina, suppress the formation of fibrovascular scars and replace damaged cells such as nerve cells, photoreceptors and epithelial pigment cells. Application of MSCs could be a promising treatment for degenerative retinal diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Palacká 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Palacká 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Palacká 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. 619 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB