velikost textu

Výtvarné činnosti v mateřské škole pro děti s vývojovou dysfázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výtvarné činnosti v mateřské škole pro děti s vývojovou dysfázií
Název v angličtině:
Vusual Art Education for Preschool Children with Developmental Dysphasis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Ertelová
Vedoucí:
Mgr. Helena Kafková
Oponent:
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Konzultant:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Id práce:
197455
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výtvarné činnosti, výtvarné umění, vývojová dysfázie, speciální vzdělávací potřeby, předškolní výchova, empirická výzkumná sonda,
Klíčová slova v angličtině:
Visual Arts Education, visual arts, Developmental Dysfasis, special educational needs, pre-school education, empirical research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Ertelová 1.95 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Kafková 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB