velikost textu

Dietary factors in the development of type 1 diabetes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dietary factors in the development of type 1 diabetes
Název v češtině:
Úloha faktorů výživy v rozvoji diabetu 1. typu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Fiala
Vedoucí:
MUDr. David Funda, Ph.D.
Oponent:
Valéria Grobárová, Ph.D.
Id práce:
197397
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
diabetes 1. typu, faktory výživy, bezlepková dieta, imunitní mechanismy, prevence, NOD myš, slizniční imunita
Klíčová slova v angličtině:
type 1 diabetes, dietary factors, gluten-free diet, immune mechanisms, prevention, NOD mouse, mucosal immunity
Abstrakt:
Abstrakt Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, které se vyvíjí u geneticky náchylných jedinců a jehož výskyt se zejména ve vyspělých zemích rychle zvyšuje. Rozvoj tohoto onemocnění je často spojován s faktory prostředí: viry, stresující životní události nebo absence expozice antigenům v raném životě zvyšují jeho výskyt v populaci. Antigeny, kterým jsme nepřetržitě vystavováni, jsou obsaženy v potravě. Lepek, mléčné bílkoviny nebo příjem prekurzorů vitaminu D jednoznačně ovlivňují patogenní proces diabetu mellitu 1. typu. Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat naše současné znalosti o úloze výživových faktorů u diabetu 1. typu, jejich možných imunitních mechanismech a interakcích s dalšími vnějšími faktory. Klíčová slova: diabetes 1. typu, faktory výživy, bezlepková dieta, imunitní mechanismy, prevence, NOD myš, slizniční imunita
Abstract v angličtině:
Abstract Type 1 diabetes mellitus is an autoimmune disease which develops in genetically susceptible individuals and whose incidence rapidly increases, especially in developed countries. Type 1 diabetes is believed to be strongly associated with the environment: viruses, stressful life events or the absence of exposition to antigens in early life increase its incidence. Antigens to which we are expressed continuously are food antigens. Gluten, milk proteins or the intake of vitamin D precursors clearly influence type 1 diabetes pathogenic process. This bachelor’s thesis aims to describe our current knowledge on the role of dietary factors in type 1 diabetes, their possible immune mechanisms and also interplay with other environmental factors. Key words: type 1 diabetes, dietary factors, gluten-free diet, immune mechanisms, prevention, NOD mouse, mucosal immunity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Fiala 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Fiala 294 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Fiala 290 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. David Funda, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta Valéria Grobárová, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB