velikost textu

Voltametrie 7-dehydrocholesterolu na bórem dopované diamantové elektrodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrie 7-dehydrocholesterolu na bórem dopované diamantové elektrodě
Název v angličtině:
Voltammetry of 7-dehydrocholesterol on boron-doped diamond electrode
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Zárybnická
Vedoucí:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Id práce:
197386
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
7-dehydrocholesterol, bórem dopovaný diamant, voltametrie, dehydratace, steroidy
Klíčová slova v angličtině:
7-dehydrocholesterol, boron doped diamond, voltammetry, dehydration, steroids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Zárybnická 2.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB