velikost textu

Využití vybraných pražských zahrad a parků ve výuce botaniky dřevin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití vybraných pražských zahrad a parků ve výuce botaniky dřevin
Název v angličtině:
Usage of Prague Gardens and Parks as Tool for Teaching Wood Species Botany Discipline
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Dobisíková
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Id práce:
197351
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
park, exkurze, dřevina, využití parků pro výuku botaniky, pracovní list
Klíčová slova v angličtině:
park, excursion, woody plant, use of parks for teaching botany, worksheets
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Dobisíková 10.79 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 463 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB