velikost textu

Interval Timing and Emotional Modulation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interval Timing and Emotional Modulation
Název v češtině:
Intervalové časování a emoční modulace
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Šafránková
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Kristýna Malenínská
Id práce:
197332
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
intervalové časování, dopamin, emoce, striatální model časování
Klíčová slova v angličtině:
interval timing, dopamine, emotions, the striatal beat-frequency model
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na individuální percepci času, přesněji na tkzv. „intervalové časování“ - tedy na to, jak jedinec dokáže odhadnout dobu určitého časového intervalu v rámci sekund až minut a jak je intervalové časování modulováno emocemi. Vnímání času je ovlivňo- váno mnoha různými faktory, ale emoce se jeví být jako jeden z nejzásadnějších, který může způsobit i značné zkreslení vnímání uplynulého času. V mé bakalářské práci se zaměřuji pře- devším na fyziologické mechanismy emoční modulace. Soustředím se hlavně na pacemakerový a striatální model časování a jeho vztah k emoční modulaci. Klíčová slova: intervalové časování, dopamin, emoce, striatální model časování
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on time perception, a field of study pursued extensively by psy- chologists, neuroscientists, and cognitive linguistic researchers. More specifically, this paper will examine the issue of “interval timing” (i.e. an individual’s ability to perceive time intervals in seconds or minutes). Time perception is influenced by several factors, of which emotional modulation has been postulated as the most crucial. Examining the physiological mechanisms of emotional modulation and pacemaker-accumulator, the striatal model of time perception along with its role in emotional modulation form the contributions of this thesis. Key words: interval timing, dopamine, emotions, the striatal beat-frequency model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Šafránková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Šafránková 317 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Šafránková 315 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB