velikost textu

Role aktérů v pěstounské péči na přechodnou dobu v Praze a Středočeském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role aktérů v pěstounské péči na přechodnou dobu v Praze a Středočeském kraji
Název v angličtině:
The roles of participants involved in foster care for a temporary period in Prague and the Central Bohemian Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ilona Lipenská
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Id práce:
197311
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhradní rodinná péče|formy náhradní rodinné péče|pěstounská péče|pěstounská péče na přechodnou dobu|aktéři v pěstounské péči na přechodnou dobu|pěstoun na přechodnou dobu|pracovník OSPOD|průvodce pěstounských rodin|dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu|teorie vazby|biologická rodina|ústavní výchova|právní a metodologické ukotvení pěstounské péče na
Klíčová slova v angličtině:
foster care|types of foster care|kinship care|foster care for a transitional period|actors of foster care for a transitional period|foster carer for a transitional period|OSPOD worker
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato diplomová práce se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. Cílem diplomové práce je popsat role pěstounů na přechodnou dobu, pracovníků OSPOD a průvodců pěstounských rodin v procesu od přebrání dítěte pěstounem na přechodnou dobu po předání dítěte do biologické rodiny či do jedné z dlouhodobých forem náhradní rodinné péče. Práce detailně popisuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a jednotlivé role aktérů pěstounské péče na přechodnou dobu v procesu pěstounské péče na přechodnou dobu dle dostupné literatury, legislativy, metodologie a samotných rozhovorů s aktéry. Dílčím cílem je zjistit, jak se jednotlivým účastníkům daří jejich roli naplňovat, jak se jednotliví aktéři vnímají navzájem, co od sebe očekávají a co by jim pomohlo ke zkvalitnění jejich profese.
Abstract v angličtině:
Abstract in English language This thesis focuses on foster care for a transitional period. The aim of the thesis is to describe the role of foster carers for a transitional period, OSPOD workers and foster family guides in period between the process of taking a foster child for a transitional period and re-transferring to a biological family or one of the long-term types of foster care. The thesis describes foster care for a transitional period and individual roles according to available literature, legislation, methodology and interviews with actors themselves. The partial goal is to find out how participants perceive each other, what they expect, what competencies they should have. Another partial aim of this work is methodological recommendation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ilona Lipenská 2.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ilona Lipenská 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ilona Lipenská 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ilona Lipenská 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB