velikost textu

Chodníky – mlčenlivá svědectví. Pokusy o interpretace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chodníky – mlčenlivá svědectví. Pokusy o interpretace
Název v angličtině:
Pavements – silent witness. Attempts of interpretation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Vídršperková
Vedoucí:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Id práce:
197269
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paměť, ulice, dlažba, čas, svědectví, lidská existence
Klíčová slova v angličtině:
memory, street, pavement, time, witness, human existence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Vídršperková 21.39 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ak. mal. Ivan Špirk 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 154 kB