velikost textu

Vliv slin krevsajícího hmyzu (Nematocera) na imunitní systém člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv slin krevsajícího hmyzu (Nematocera) na imunitní systém člověka
Název v angličtině:
Interactions of human immune system with saliva of bloodfeeding Nematocera
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Jelínková
Vedoucí:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Oponent:
MVDr. Jozef Janda, Ph.D.
Id práce:
197230
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nematocera, sliny, imunitní odpověď, člověk, protilátky, PBMC, cytokiny
Klíčová slova v angličtině:
Nematocera, saliva, immune response, human, antibodies, PBMC, cytokines
Abstrakt:
Abstrakt Pobodání zástupci krevsajícího hmyzu z podřádu Nematocera vyvolává u člověka imunitní reakci. Sliny některých zástupců čeledí Psychodidae, Culicidae, Simuliidae a Ceratopogonidae byly zkoumány podrobněji ve smyslu konkrétních antigenů, které ovlivňují hostitelovu humorální i buněčnou imunitní odpověď. Dostupné studie na toto téma jsou zaměřené především na komáry (Culicidae) a flebotomy (Psychodidae). Protilátková odpověď na sliny komárů a flebotomů je založena hlavně na specifických protilátkách tříd IgE a IgG. Hladiny těchto protilátek v sérech pobodaných lidí jsou ovlivněny zejména délkou a intenzitou předchozí expozice pobodání. U komárů je významná IgE odpověď, spojená s častými alergickými reakcemi na komáří pobodání. U flebotomů naproti tomu převládá IgG protilátková odpověď. Buněčná reakce lidského imunitního systému na komáří sliny byla zkoumána pouze okrajově, přičemž komplexnější studie nejsou dostupné. U flebotomů bylo prokázáno, že přídavek slin rodu Lutzomyia a Phlebotomus vyvolává proliferaci lidských PBMC z opakovaně pobodaných osob. Produkce cytokinů lidskými PBMC a exprese kostimulačních molekul monocytů, makrofágů a dendritických buněk jsou také ovlivněny přítomností slin flebotomů. Pobodání muchničkami je u lidí studováno velmi okrajově, u tiplíků nejsou studie o vlivu jejich slin na imunitní systém člověka dostupné. Klíčová slova: Nematocera, sliny, imunitní odpověď, člověk, protilátky, PBMC, cytokiny
Abstract v angličtině:
Abstract In humans, the bites of bloodfeeding insects from the suborder Nematocera induce an immune reaction, both humoral and cell-mediated. Some antigens presented in the saliva of some insect families - Psychodidae, Culicidae, Simuliidae and Ceratopogonidae – are studied more deeply to reveal their immunomodulatory and antigennic properties. Most studies are focused on mosquitos (Culicidae) and sand flies (Psychodidae). Mosquito saliva elicits primarily IgG and IgE antibodies. The level of antibodies in the sera of bitten individuals reflects the length and intensitity of previous exposure to insect bites. Anti-saliva IgE antibodies play an important role in response to the mosquito bites and are frequently associated with allergic reactions. On the other hand, sand fly saliva elicits primarily IgG antibodies. Cell-mediated human immune response to mosquito bites is a neglected research topic. It has been proven that the saliva of sand flies (genus Phlebotomus and Lutzomyia) stimulates proliferation of PBMC from repeatedly bitten humans. Cytokine production by human PBMC and expression of costimulatory molecules in human monocytes, macrophages, and dendritic cells are also influenced by the presence of sand fly saliva. So far as we know, there are only few studies on human immune response to black fly bites, and the effect of saliva of biting midgess on the human immune system have not been studied yet. Key words: Nematocera, saliva, immune response, human, antibodies, PBMC, cytokines
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Jelínková 864 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Jelínková 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Jelínková 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. 562 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Jozef Janda, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB