velikost textu

Afričtí hlodavci jako rezervoároví hostitelé leishmanií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Afričtí hlodavci jako rezervoároví hostitelé leishmanií.
Název v angličtině:
African rodents as reservoirs of Leishmania parasites.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Glanzová
Vedoucí:
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Id práce:
197218
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
leishmanióza, rezervoárový hostitel, flebotomové, Leishmania major, L. tropica, L. aethiopica, L. infantum, L. donovani
Klíčová slova v angličtině:
leishmaniasis, reservoir host, phlebotomine sand flies, Leishmania major, L. tropica, L. aethiopica, L. infantum, L. donovani
Abstrakt:
Leishmanie (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) jsou prvoci příbuzní trypanosomám, kteří způsobují onemocnění zvané leishmanióza. Jejich životní cyklus se odehrává mezi savčím hostitelem a hmyzím přenašečem. Hlavními přenašeči jsou flebotomové (Diptera: Phlebotominae) vyskytující se hlavně v tropech, ale rozšíření některých druhů dosahuje až do mírného pásma. Jako rezervoároví hostitelé leishmanií velmi často fungují různé druhy hlodavců. Patří v endemických lokalitách mezi nejpočetnější savce a flebotomové s oblibou žijí přímo v jejich norách, kde se larvy živí trusem a jiným organickým odpadem. Tato práce shrnuje dostupnou literaturu o hlodavcích jako rezervoárových hostitelích šesti druhů pro člověka patogenních leishmanií, které se vyskytují na africkém kontinentu. Zatímco v případě L. major je považováno hned několik druhů afrických hlodavců za rezervoárové hostitele a u L. tropica je pravděpodobná rezervoárová role Ctenodactylus gundi, zachycené infekce hlodavců druhy L. aethiopica, L. infantum a L. donovani je nutno zatím považovat spíše za náhodné, roli hlodavců coby rezervoárů těchto druhů leishmanií nelze bez dalších studií uznat. U doposud nepojmenované Leishmania sp. z Ghany prozatím nejsou známi žádní rezervoároví hostitelé. Všechny prokázané druhy rezervoárových hostitelů v rámci afrických hlodavců pojí agregovaný výskyt v koloniích, kde zvířata žijí ve velkých populačních hustotách.
Abstract v angličtině:
Leishmania spp. (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) are protozoa related to the Trypanosoma genus that are causative agents of leishmaniasis. Their life cycle alternates between mammalian hosts and insect vectors. The principal vectors are phlebotomine sand flies (Diptera: Phlebotominae) that occur mostly in the tropics, however, several species range to the temperate regions. Various species of rodents serve as reservoir hosts of leishmania. In endemic localities, they represent most abundant mammals and their burrows are used as breeding sites of larval stages of sand flies. In this bachelor thesis I summarize available literature about rodents that serve as reservoir hosts of six human pathogenic leishmania species present in Africa. Several species of African rodents are regarded as reservoir host of L. major and one species (Ctenodactylus gundi) as a suspected reservoir host L. tropica. On the other hand, rodent infections caused by L. aethiopica, L. infantum and L. donovani should be still considered as accidental. In the case of Leishmania sp. from Ghana, reservoir hosts are still entirely unknown. All species of proven African rodent reservoir hosts share clustered distribution in colonies where animals live in high population densities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Glanzová 840 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Glanzová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Glanzová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB