velikost textu

Rehabilitace u pacientů s břišní kýlou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rehabilitace u pacientů s břišní kýlou
Název v angličtině:
Rehabilitation in patients with abdominal hernia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Bláhová
Vedoucí:
Mgr. Marie Joachimová
Oponent:
Mgr. Michaela Ulrichová
Id práce:
197209
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ventrální kýla, fyzioterapie, kolagen, rizikové faktory, jizva
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech rehabilitace u pacientů s břišní kýlou. Fyzioterapií lze pozitivně ovlivnit některé rizikové faktory, které mohou vznik kýly podpořit. Zároveň má fyzioterapie důležitou roli v před- a pooperační péči o pacienta s kýlou, stejně jako v prevenci vzniku a recidivy kýly. Dále se zabývá vhodnou mírou omezení pohybové aktivity po operaci břišní kýly. Vzhledem k benefitům plynoucí z pohybové aktivity ji lze doporučit s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem daného pacienta. Využití konzervativního řešení pomocí rehabilitačních postupů v kauzální léčbě kýly není v nalezených zdrojích popsána. Při nutnosti konzervativního řešení kýly u pacientů, kteří nemohou podstoupit operaci, je používán kýlní pás.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis is about the possibilities of rehabilitation in patients with abdominal hernia. Physiotherapy has positive effect on some of the risk factors, which could lead to the development of hernia. The physiotherapy is also important in pre- and postoperative care, as well as in preventing a hernia formation or relapse. Another topic discussed in this thesis is the restriction of physical activity after abdominal surgery. Considering the benefits that the physical activity brings, it should be recommended to the patient (accepting his or hers individual needs and abilities). No research evidence of use of rehabilitation therapy in causal hernia treatment was found. The only conservative treatment used in hernia management is the abdominal binder.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Bláhová 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Bláhová 853 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Bláhová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Bláhová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Joachimová 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Ulrichová 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB