velikost textu

Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI
Název v češtině:
Analýza ruského exportu pomocí gravitačního modelu: Úloha FDI
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Horváthová
Vedoucí:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Mgr. Ing. Petra Cibulková
Id práce:
197171
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (IMESS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Gravitační model, mezinárodní obchod, export, přímé zahraniční investice, panelová data, Rusko
Klíčová slova v angličtině:
Gravity model, international trade, export, foreign direct investments, panel data, Russia
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat ukazatele Ruského exportu vůči jeho 36 hlavním obchodním partnerům. Za využití gravitačního modelu se základními gravitačními proměnnými, jako je hrubý domácí produkt partnerů a vdzálenost mezi nimi, se ukázalo, že tyto proměnné mají signifikantní dopad na množství exportu z Ruska. Nicméně zvláštní pozornost byla věnována roli přímých zahraničních investic, konkrétně zda se toky, nebo hodnoty chovají jako komplementy, nebo substituty exportu. Bohužel pomocí modelu s fixním a náhodným efektem nebylo docíleno žádných statisticky významných výsledků, což mohlo být způsobeno převážně chybějícími údaji proměnných čistých zahraničních investic.
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this thesis was to examine the determinants of Russian export directed to its 36 main trading partners. Employing the Gravity model, the standard gravity variables, such as economic masses of the trading partners and their distance, were estimated as having significant impacts on the volume of export from Russia. However, a special attention was paid to the role of FDI, studying whether FDI flows or FDI stock act as complements or substitutes of the export. Unfortunately, with the help of the Fixed-effects and the Random-effects estimation methods we came to statistically insignificant conclusions, which might have been caused by the prevalence of missing observations in the FDI variables.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Horváthová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Horváthová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Horváthová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Petra Cibulková 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 151 kB