velikost textu

Význam UV pro vážky (Odonata)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam UV pro vážky (Odonata)
Název v angličtině:
Importance of UV perception for dragonflies (Odonata)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vjačeslav Jačmeněv
Vedoucí:
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Stella, M.Sc.
Id práce:
197136
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
UV záření, vážky, hmyz, UV reflektance
Klíčová slova v angličtině:
UV radiation, Dragonflies, Insects, UV reflectance
Abstrakt:
Abstrakt Již dlouho je známo, že někteří živočichové dokážou vnímat záření o jiných vlnových délkách, než vnímáme my lidé. U vážek byla citlivost k UV záření prokázána už v sedmdesátých letech minulého století, avšak teprve nedávná studie u nich odhalila mimořádnou rozmanitost genů pro specifické fotoreceptorické bílkoviny, zvané opsiny, včetně opsinu citlivého na UV záření. Zároveň některé vážky mají na těle a křídlech zbarvení, které je schopno odrážet UV záření v nezměněné vlnové délce – UV reflektance. O využití UV v životě vážek se ví velmi málo. Má práce shrnuje dosavadní poznatky o významu UV pro vážky se zaměřením na mezidruhovou a vnitrodruhovou komunikaci.
Abstract v angličtině:
Abstract It has long been known that some animals are able to perceive radiation at other wavelengths than perceive we humans. In dragonflies, UV sensitivity has been demonstrated in the 1974, however a recent study has unveiled an extraordinary diversity of genes of specific photoreceptor proteins known as opsins, including UV-sensitive opsin. In addition some dragonflies have coloration on their body and wings, which can reflect UV radiation at unchanged wavelength – UV reflectance. Very little is known about the use of UV in dragonfly life. My thesis summarizes the current knowledge of the importance of UV for dragonflies, focusing on interspecific and intraspecific communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vjačeslav Jačmeněv 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vjačeslav Jačmeněv 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vjačeslav Jačmeněv 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Černý, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Stella, M.Sc. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 152 kB