velikost textu

Registrovaní a neregistrovaní poskytovatelé pobytových sociálních služeb v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Registrovaní a neregistrovaní poskytovatelé pobytových sociálních služeb v České republice
Název v angličtině:
Licensed and unlicensed providers of residental social services in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sandra Lukasová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zdeněk Čermák
Id práce:
197135
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senior, sociální služby, registrace, domov pro seniory, neregistrovaná sociální služba
Klíčová slova v angličtině:
senior, social services, registration, retirement home, unlicensed social service
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Lukasová 952 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Čermák 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB