velikost textu

Správná praxe při technice zavedení a péči o periferní žilní katétr

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správná praxe při technice zavedení a péči o periferní žilní katétr
Název v angličtině:
Correct practise of technique introduction and care of the peripheral venous catheter
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pechalová
Vedoucí:
Mgr. Renata Vytejčková
Oponent:
Ing. Petra Nehodová
Id práce:
197125
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
periferní žilní katétr, kanylace periferní žíly
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pechalová 1.12 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Renata Vytejčková 454 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Nehodová 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB