velikost textu

Test na okultní krvácení v prevenci kolorektálního karcinomu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Test na okultní krvácení v prevenci kolorektálního karcinomu
Název v angličtině:
Occult blood test- a part of colorectal carcinoma screening
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kalinová
Vedoucí:
Mgr. Renata Vytejčková
Oponent:
doc. MUDr. Zdeňka Zádorová, Ph.D.
Id práce:
197096
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
okultní krvácení, kolorektální karcinom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kalinová 2.47 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Renata Vytejčková 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeňka Zádorová, Ph.D. 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB