velikost textu

Řesení vybraných aplikačních úloh pomocí soustav rovnic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řesení vybraných aplikačních úloh pomocí soustav rovnic
Název v angličtině:
Solving of selected application problems using systems of equations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Nováková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
197091
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
algebra, matice, soustavy rovnic, slovní úlohy, aplikace algebry
Klíčová slova v angličtině:
algebra, matrix, systems of equations, word problems, application of algebra
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Nováková 925 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Aneta Nováková 196 kB