velikost textu

Forecasting Election Results in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forecasting Election Results in the Czech Republic
Název v češtině:
Předpovídání výsledků voleb v České republice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Doskočilová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. František Čech
Id práce:
197080
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
předpovídání, volby, dynamický lineární model
Klíčová slova v angličtině:
forecasting, elections, dynamic linear model
Abstrakt:
Abstrakt Předpovídání výsledků voleb v České republice Kateřina Doskočilová V této práci je vytvořen model pro prognózu výsledku voleb do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2017. Protože v České republice je několik menších stran, výsledkem tohoto modelu jsou procentuální zisky každé strany. Spočítané jsou dva typy předpovědí. Zaprvé, odhad založený na průzkumech veřejného mínění pomocí dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru, který váží informace obsažené v jednotlivých průzkumech. Zadruhé, sázkové kurzy jsou převedeny na pravděpodobnostní předpověd získaného podílu hlasů. To je originální přístup, protože sázkové kurzy byly zatím využívány pouze k předpovědi pravděpodobnosti výhry. Nakonec jsou oba typy předpovědi zkom- binované do jedné, vážené rozptylem. Ze srovnání předpovědí můžeme soudit, že sázkové kurzy jsou schopné určit procentuální zisky hlasů těsně před volbami nejpřesněji.
Abstract v angličtině:
Abstract Forecasting Election Results in the Czech Republic Kateřina Doskočilová In this thesis, a forecasting model for the 2017 legislative election in the Czech Republic is built. As the Czech Republic has a multi-party system, the outcomes of the model are the expected vote shares for each party. There are two types of forecasts calculated. Firstly, a poll-based forecast using a dynamic linear model and Kalman filter to weigh the information in the polls. Secondly, the prices on betting markets are translated into probabilistic forecasts for the expected vote shares. This is a novel approach as prediction markets were previously used to forecasts only the probabilities of winning an election. Finally, the two types of forecasts are combined into one and weighed by their variance. Comparing the forecasts, we conclude that the betting market is able to predict the exact vote shares the most accurately right before the election.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Doskočilová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Doskočilová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Doskočilová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. František Čech 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB