velikost textu

Doping na vrcholných světových soutěžích v atletice v 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Doping na vrcholných světových soutěžích v atletice v 21. století
Název v angličtině:
Doping at top worlds athletics competitions in the 21st century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Aleš Suchý
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
197070
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Doping, sport, zakázané látky, atletika, olympijské hry, mistovství světa v atletice
Klíčová slova v angličtině:
Doping, sports, prohibited substances, athletics, Olympic games, athletics world championships
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce zjišťuje, v jaké míře atleti soutěžící na světových atletických soutěžích konaných v 21. století, tj. OH a MS v atletice, porušovali antidopingová pravidla. Cílem je zjistit, ve kterých disciplínách na vrcholných světových soutěžích v atletice, tj. na mistrovstvích světa v atletice a na olympijských hrách, se v průběhu 21. století doping objevil nejčastěji a ze kterých států pocházeli atleti, kteří se na užívání dopingu podíleli nejvíce. Sekundárním cílem je zjistit, jaké zakázané látky nebo metody byly na zkoumaných světových soutěžích v atletice nejvíce užívány.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis investigates the extent to which athletes competing in 21st century world athletic competitions, ie OH and MS in athletics, violated anti-doping rules. The main aim is to find out which disciplines at the world's top athletics competitions, ie World Championships in Athletics and the Olympic Games, most frequently appeared in the 21st Century of Doping, and from which countries were athletes who contributed most to the use of doping. The secondary objective is to find out which prohibited substances or methods were most used in the athletic world competitions under study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aleš Suchý 832 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aleš Suchý 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aleš Suchý 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 510 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB