velikost textu

Zbožné dary manželek a dcer posledních Přemyslovců v českých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zbožné dary manželek a dcer posledních Přemyslovců v českých zemích
Název v angličtině:
The pious Gifts of the Czech Queens and Princess in the 13th Century Bohemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Kučerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Sládková
Id práce:
197066
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Středověk, České země, královna, princezna, zbožný dar,církev
Klíčová slova v angličtině:
Middle-Ages, Bohemia, queen, princess, pious gift, Church
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kučerová 903 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Sládková 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB