velikost textu

Reflexe mateřské školy ve vzpomínkách pedagogů jako autentických svědků doby. (1948 – 1989)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe mateřské školy ve vzpomínkách pedagogů jako autentických svědků doby. (1948 – 1989)
Název v angličtině:
Reflection of Kindergarten in the memories of teachers as authentic witnesses of the age. (1948 – 1989)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Matouš Vokoun
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
197016
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Historie a vývoj instituce mateřské školy, období totality 1948-1989, učitel-svědek doby Vývoj instituce mateřské školy
Klíčová slova v angličtině:
History and development of the Kindergarten institution, totalitarianism period, teacher- time witness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matouš Vokoun 523 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 153 kB