velikost textu

Mechanismy vývoje společenstev mykorhizních hub v průběhu primární sukcese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy vývoje společenstev mykorhizních hub v průběhu primární sukcese
Název v angličtině:
Drivers of mycorrhizal fungal communities in primary succession
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Mádle
Vedoucí:
Mgr. Petr Kohout
Oponent:
Mgr. Eliška Kuťáková
Id práce:
197007
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mykorhizní symbóza, arbuskulární mykorhíza, ektomykorhiza, primární sukcese, Driver hypotéza, Passenger hypotéza, Habitat hypotéza
Klíčová slova v angličtině:
mycorrhizal symbiosis, arbuscular mycorrhizis, ectomycorrhizis, primary succession, Driver hypothesis, Passenger hypothesis, Habitat hypothesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Mádle 1.35 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Kohout 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Kuťáková 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB