text size

Porovnání ročního tréninkového cyklu běžců na 1500m

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Porovnání ročního tréninkového cyklu běžců na 1500m
Titile (in english):
Comparison of a one-year training cycle of two 1500m runners
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Adam Zenkl
Supervisor:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Thesis Id:
196946
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Physical Education and Sport Oriented at Education — Health Education (B TVS-VZ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
29/05/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
běžec, trénink, vytrvalost, běh, 1500 m, aerobní, anaerobní, speciální tempo, anaerobní práh
Keywords:
runner, training, endurance, run, 1500 m, aerobic, anaerobic, anaerobic threshold
Abstract (in czech):
Název Porovnání ročního tréninkového cyklu běžců na 1500 m Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, PhD. Bakalářská práce se zabývá pozorováním ročního tréninkového cyklu dvou běžců na 1500 m podobné výkonnostní úrovně. Práce monitoruje rozdílný způsob přípravy obou běžců, který je primárně zaměřen na porovnání počtu naběhaných kilometrů, množství aerobní a anaerobní zátěže například četnost naběhaných kilometrů ve speciální Klíčová slova ěžec, trénink, vytrvalost, běh, 1500 m, aerobní, anaerobní, speciální tempo, anaerobní práh
Abstract:
Title Comparison of a one-year training cycle of two 1500 m runners Author Adam Zenkl Department Department of physical education Supervisor PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, PhD. Abstract The bachelor's work is focused on an observation of a one-year training cycle of two 1500 m runners who are on almost the same level. The work monitors different ways of their preparation which differ primarily in the number of kilometers run, the amount of aerobic and anaerobic load, or the frequency of special pace. Keywords runner, training, endurance, run, 1500 m, aerobic, anaerobic, anaerobic threshold
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Zenkl 1.38 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Adam Zenkl 249 kB
Download Abstract in czech Bc. Adam Zenkl 108 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Zenkl 73 kB
Download Supervisor's review PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 254 kB
Download Opponent's review PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 475 kB
Download Defence's report PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB