velikost textu

Porovnání ročního tréninkového cyklu běžců na 1500m

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání ročního tréninkového cyklu běžců na 1500m
Název v angličtině:
Comparison of a one-year training cycle of two 1500m runners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Zenkl
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
196946
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
běžec, trénink, vytrvalost, běh, 1500 m, aerobní, anaerobní, speciální tempo, anaerobní práh
Klíčová slova v angličtině:
runner, training, endurance, run, 1500 m, aerobic, anaerobic, anaerobic threshold
Abstrakt:
Název Porovnání ročního tréninkového cyklu běžců na 1500 m Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, PhD. Bakalářská práce se zabývá pozorováním ročního tréninkového cyklu dvou běžců na 1500 m podobné výkonnostní úrovně. Práce monitoruje rozdílný způsob přípravy obou běžců, který je primárně zaměřen na porovnání počtu naběhaných kilometrů, množství aerobní a anaerobní zátěže například četnost naběhaných kilometrů ve speciální Klíčová slova ěžec, trénink, vytrvalost, běh, 1500 m, aerobní, anaerobní, speciální tempo, anaerobní práh
Abstract v angličtině:
Title Comparison of a one-year training cycle of two 1500 m runners Author Adam Zenkl Department Department of physical education Supervisor PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, PhD. Abstract The bachelor's work is focused on an observation of a one-year training cycle of two 1500 m runners who are on almost the same level. The work monitors different ways of their preparation which differ primarily in the number of kilometers run, the amount of aerobic and anaerobic load, or the frequency of special pace. Keywords runner, training, endurance, run, 1500 m, aerobic, anaerobic, anaerobic threshold
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Zenkl 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Zenkl 249 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Zenkl 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Zenkl 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 475 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB