velikost textu

Ženský oděv v historicko-kulturním kontextu ve Francii od vrcholného baroka do Francouzské revoluce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženský oděv v historicko-kulturním kontextu ve Francii od vrcholného baroka do Francouzské revoluce
Název v angličtině:
Women´s costume in the historical-cultural context in France from the period of high baroque until the French Revolution.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Štrosová
Vedoucí:
PhDr. Eva Kalfiřtová
Oponent:
PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Id práce:
196901
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ženský oděv, historie módy, baroko, rokoko, Regentství ve Francii, Francie, vývoj oděvu, šlechta, 17. století, 18. století
Klíčová slova v angličtině:
women's costume, history of fashion, baroque, rococo, Regency in France, France, development of clothing, gentry, 17th century, 18th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Štrosová 1.67 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Kalfiřtová 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Müllerová, CSc. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Müllerová, CSc. 152 kB