velikost textu

Povědomí adolescentů o poruchách příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povědomí adolescentů o poruchách příjmu potravy
Název v angličtině:
Adolescent awarness about eating disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Rebeka Cmíralová
Vedoucí:
MUDr. Eva Meisnerová
Oponent:
Šárka Slabá
Id práce:
196895
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, dospívání, prevence
Klíčová slova v angličtině:
eating disorders, mental anorexia, mantal bulimia, adolescence, prevention
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potra ředevším adolescentním období, jelikož tento věk spadá mezi rizikové faktory vzniku těchto obtíží je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obecně popisuje poruchy příjmu potravy a dále se zaměřuje především na dvě nejznámější onemocnění Všeobecně charakterizuje aktory vzniku, možné zdravotní komplikace a jejich léčbu. Rovněž popisuje prvky primární prevence zaměřené na děti a mládež jaké jsou možnosti využití. praktické části jsou rozebrány výsledky kvantitativního výzkumu, který probíhal mezi žáky ních a středních školách a víceletých gymnáziích. studentů věku 12–16 let na kult štíhlosti v ve dnešním světě a jak velký důraz kladou oni sami na štíhlost postavy. Dále zjišťuje jaké mají stravovací návyky zároveň jaké znalosti mají o rizikách mentální anorexie či mentální bulimie. Na závěr byl s pomocí získaných informací z teoretické i praktické části vytvořen edukativní materiál ve formě letáku, který vybranou věkovou kategorii. Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, mentální anorexi
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis describes and discusses eating disorders. Specifically, it focuses on adolescents as this age is among the key risk factors. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes eating disorders and focuses on the two most common diseases: mental anorexia and mental bulimia. It describes the main risk factors, possible health complications and methods of treatment. It also describes the elements of primary prevention targeted at children and youths and the options for their use. The practical part presents results of a quantitative research, which took place among students in elementary and secondary schools. The aim of the thesis is to identify what 12 to16 year old students think about the “cult of thinness” and how important to them is a slim figure. It examines the eating habits and the awareness about the risks of mental anorexia or mental bulimia. Based on the results of this research, a draft of an educational leaflet was created, which might be used in a further awareness raising work among children. Key words: eating disorders, mental anorexia, mantal bulimia, adolescence, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Rebeka Cmíralová 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Rebeka Cmíralová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Rebeka Cmíralová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Rebeka Cmíralová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Meisnerová 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Šárka Slabá 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 748 kB