velikost textu

Rembrandt van Rijn – portréty / Současné inspirace a škola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rembrandt van Rijn – portréty / Současné inspirace a škola
Název v angličtině:
Rembrandt van Rijn - portraits / Rembrandt as contemporar inspiration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Ruttkay
Vedoucí:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponent:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Id práce:
196870
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rembrandtova doba, Holandsko, společenské souvislosti, specifika tvorby, inspirace, učitelské interpretace, kresba, malba, portréty, výtvarná řada, skvrna, šerosvit, barokní malířství
Klíčová slova v angličtině:
Rembrandt's time, Holland, Social context, The Specifics of Artmaking, Inspiration, Teacher Interpretations, Drawing, Painting, Portraits, Art Project Series, Blot, Chiaroscuro, Baroque Painting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Ruttkay 13.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ak. mal. Ivan Špirk 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 154 kB