velikost textu

Characterization of T-cell clones from naïve and virtual memory compartment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Characterization of T-cell clones from naïve and virtual memory compartment
Název v češtině:
Charakterizace naivních a virtuálně paměťových T lymfocytárních klonů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Přibíková
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Id práce:
196739
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
T-buněčný receptor, TCR, adaptivní imunita, antigen, virtuální paměťové T lymfocyty
Klíčová slova v angličtině:
T-cell receptor, TCR, adaptive immunity, antigen, virtual memory T cells
Abstrakt:
Abstrakt Virtuálně paměťové (VM) CD8+ T buňky představují populaci tzv. antigeně-nezkušených T buněk, které mají centrálně paměťový fenotyp. Tvoří 10-20% všech periferních CD8+ T buněk v neimunizované bezmikrobní myši. Formují se z vysoce autoreaktivních T buněčných klonů na periferii prostřednictvím silných homeostatických signálů T-buněčného receptoru (TCR). V první části této diplomové práce bylo cílem porovnat TCR repertoáry VM a naivních CD8+ T buněk. Ukázali jsme, že obě skupiny buněk mají tyto repertoáry odlišné a T-buněčné podmnožiny navíc obsahují odlišné klonotypy. Dále jsme zjistili, že tzv. VM klony byly přítomny jak ve VM buňkách, tak i v naivních buňkách. Na druhou stranu tzv. naivní klony se vyskytovaly pouze v buňkách naivních. V druhé části této práce bylo cílem charakterizovat signalizaci jednotlivých OVA-reaktivních TCR z VM a naivní podmnožiny T buněk. Úspěšně jsme dokázali, že šest z osmi testovaných TCR odpovídají na Kb-OVA. V poslední části práce jsme navrhli a optimalizovali qPCR metodu, která je určena pro relativní kvantifikaci specifických T- buněčných klonotypů před a během imunitní odpovědi. Tato metoda bude sloužit jako efektivní nástroj pro studování biologie jednotlivých VM a naivních podmnožin T buněk a jejich role během imunitní odpovědi. Klíčová slova: T-buněčný receptor, homeostatická signalizace, autoreaktivita, virtuální paměťové buňky, T lymfocyty
Abstract v angličtině:
Abstract Virtual memory (VM) CD8+ T cells represent a population of antigen-inexperienced T cells with an apparent memory phenotype. In lymphoreplete germ-free mice VM CD8+ T cells represent 10-20% of all peripheral CD8+ T cells. Their origin correlates with the levels of self-reactivity where the main factor that determinates the T-cell fate decision is the strength of homeostatic signals. In the first part of this thesis, we demonstrated that VM CD8+ T cells and naïve CD8+ T cells had distinct TCR repertoire and T-cell subsets contained different clonotypes. Moreover, ‘VM clones’ were enriched among VM T cells and were also present in naïve T cells. In contrast, ‘naïve clones’ were almost exclusively detected in naïve T cells. Next, we characterized the signaling of particular OVA-reactive TCRs from both naïve and VM subsets. We confirmed that 6 out of 8 tested TCRs were responsive to Kb-OVA. In the last part of the thesis, we developed and optimized a qPCR-based method for the relative quantification of specific T-cell clonotypes prior to and during the immune response. This method will serve as a tool for studying the biology of particular VM and naïve T-cell subsets and their role during the immune response. Keywords: T-cell receptor, homeostatic signaling, self-reactivity, virtual memory cells, T cells
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Přibíková 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Přibíková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Přibíková 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB