velikost textu

Snižují regulační T lymfocyty riziko autoimmunity indukované CD8+ T lymfocyty?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Snižují regulační T lymfocyty riziko autoimmunity indukované CD8+ T lymfocyty?
Název v češtině:
Do regulatory T cells reduce the risk of autoimmune pathology induced by CD8+ T cell?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Chadimová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
Oponent:
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Id práce:
196738
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
regulační T lymfocyty, autoimunita, CD8+ T lymfocyty
Klíčová slova v angličtině:
regulatory T cells, autoimmunity, CD8+ T cells
Abstrakt:
Regulační T lymfocyty jsou nezbytné pro udržení periferní autotolerance a pro prevenci autoimunity potlačováním imunitní reakce CD8+ a CD4+ T lymfocytů. Ovšem, zatímco interakce regulačních buněk s CD4+ T lymfocyty byly rozsáhle studovány, vliv regulačních T lymfocytů na autotoleranci CD8+ T lymfocytů nebyl podrobněji prozkoumán. Hlavním cílem tohoto diplomového projektu bylo zjistit, jak regulační T lymfocyty zabraňují autoimunitě způsobené CD8+ T lymfocyty. Použitím experimentálního myšího modelu autoimunitního diabetu, který umožňuje depleci regulačních T lymfocytů a titraci počtu autoreagujících T buněk, afinity či dávky antigenu, jsme zjistili, že regulační T lymfocyty jsou důležité pro prevenci autoimunity vyvolané CD8+ T lymfocyty. Odhalili jsme, že regulační T lymfocyty potlačují jak vysoce afinitní T lymfocyty, které unikají negativní selekci, tak i relativně slabě afinitní, ale četné, pozitivně selektované T lymfocyty. Regulační T lymfocyty předcházejí vzniku autoimunity zvýšením hranice pro počet autoreaktivních CD8+ T lymfocytů potřebných pro vznik autoimunity. Překvapivě, přítomnost regulačních T lymfocytů nemá vliv na množství autoantigenu pro spuštění autoimunity. Dále jsme ukázali, že regulační T buňky jsou schopny potlačit autoreaktivní CD8+ T lymfocyty i v nepřítomnosti konvenčních CD4+ T lymfocytů. To znamená, že tato suprese nezávisí na konvenčních CD4+ T lymfocytech a regulační T lymfocyty působí přímo na autoreaktivní CD8+ T lymfocyty. Klíčová slova: Regulační lymfocyty, CD8 T lymfocyty, autoimunita, autotolerance, periferní tolerance 4
Abstract v angličtině:
Regulatory T cells (Tregs) are essential for the maintenance of peripheral self-tolerance and prevention of autoimmunity by suppressing the response of self-reactive CD8+ and CD4+ T cells. However, while interactions of Tregs with CD4+ T cells have been extensively studied, their effect on the self-tolerance of CD8+ T cells has not been explored in detail. The main aim of this diploma project was to provide evidence whether and how Tregs prevent autoimmunity induced by CD8+ T cells. We used an experimental mouse model of autoimmune diabetes allowing us to acutely deplete Tregs and titrate the number of self-reactive T cells, self- antigen affinity, and self-antigen doses. We found out that Tregs play an important role in the prevention of CD8+ T-cell mediated autoimmunity. Moreover, we revealed that Tregs suppress both high-affinity T cells that escape negative selection and relatively weakly self-reactive, but numerous, positively selected T cells. Tregs do so by increasing requirement for the number of self-reactive CD8+ T cells required for the autoimmunity induction. Intriguingly, presence of Tregs does not impact threshold for self-antigen. Moreover, for the first time, we showed that Tregs can suppress CD8+ T-cell-mediated autoimmunity in the absence of conventional CD4+ T cells. This means that this suppression is not mediated through suppression of conventional CD4+ T cells but that Tregs act directly on self-reactive CD8+ T cells. Key words: Regulatory T cells, CD8 T-cells, Autoimmunity, Self-tolerance, Peripheral tolerance 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Chadimová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Chadimová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Chadimová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB