velikost textu

Studie pracovní skupiny, motivace a spokojenost zaměstnanců na základě psychologie a sociologie řízení.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studie pracovní skupiny, motivace a spokojenost zaměstnanců na základě psychologie a sociologie řízení.
Název v angličtině:
The study of working group, the motivation and satisfaction of employees on the basis of the psychology of management and the sociology of management.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sabina Karanikosová
Vedoucí:
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA
Oponent:
Mgr. Radka Havlíčková
Id práce:
196722
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní spokojenost, pracovní skupina, motivační faktory, vnější faktory, vnitřní faktory, systém odměňování.
Klíčová slova v angličtině:
Work satisfaction, working group, factors of motivation, external factors, internal factors, reward system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Karanikosová 1.29 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Havlíčková 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Richard Zika, Ph.D. 152 kB