velikost textu

Genderové aspekty v klasickém umění a jejich ozvuky v současné tvorbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové aspekty v klasickém umění a jejich ozvuky v současné tvorbě
Název v angličtině:
Gender aspects in Classical art and their echoes in Contemporary Art
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Bibiana Daskalová
Vedoucí:
Mgr. Viktor Čech
Oponent:
Mgr. Zuzana Svatošová
Id práce:
196699
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genderové role, klasické umění, renesance, baroko, malba, současné umění
Klíčová slova v angličtině:
gender roles, classical art, renaissance, baroque, painting, contemporary art,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Bibiana Daskalová 6.15 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Čech 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svatošová 705 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MgA. Michal Sedlák 154 kB