velikost textu

Hořovice v letech 1945-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hořovice v letech 1945-1989
Název v angličtině:
Hořovice during 1945-1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Léblová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Mikeska
Oponent:
PaedDr. František Parkan
Id práce:
196646
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
třetí republika, komunistický převrat, každodenní život za komunismu, srpen 1968, Sametová revoluce
Klíčová slova v angličtině:
The Third Czechoslovak Republic, The Communist Coup, Everyday life, The August 1968, The Velvet Revolution
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá historií města Hořovice v letech 1945-1989. Snaží se postihnout to nejdůležitější, co se v tomto menším středočeském městě ve vybraném období odehrálo a nezapomíná ani na každodenní život hořovických občanů. Vybírá nejen události, které bychom považovali z dnešního pohledu za klíčové (viz odsun Němců, srpen 1968, …), ale i skutečnosti, které mohou být pro dnešního čtenáře (zejména pro samotné hořovické občany) něčím zajímavé a přínosné, třebaže se jedná o „maličkosti“, které však patří do historie města stejnou měrou. Všechny události navíc zasazuje do dobového kontextu. Využívá jak archivních pramenů, sekundární literatury, tak i dobových tiskovin a vzpomínek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis looks into the history of the town Hořovice in the years 1945-1989. The thesis attempts to cover the most important events that took place in the chosen time span in a rather small town located in Central Bohemia but also doesn’t forget to mention the everyday life of the local citizens. The thesis selects not only the events crucial from today’s perspective (see Expulsion of Germans, The August 1968, …) but also facts which could be for contemporary readers (for today’s citizens of Hořovice in particular) very interesting and helpful. Even though some of the facts could be regarded as minor ones, they all equally contribute to the history of the town. The thesis places all the events to the historical context with the help of archive sources, secondary literature as well as printed material and memories from that time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Léblová 3.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Léblová 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Léblová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Mikeska 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. František Parkan 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 153 kB