velikost textu

Aspekty každodenního života v romské osadě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty každodenního života v romské osadě
Název v angličtině:
Aspects of everyday life in the Roma settlement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Demkovičová
Vedoucí:
Mgr. Monika Nová
Oponent:
Mgr. Barbora Racková
Id práce:
196605
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, romské etnikum, romská minorita, majoritní společnost, majorita, romská osada
Klíčová slova v angličtině:
Gypsies, Gypsy ethnicity, Gypsy minority, majority society, majority, Roma settlement
Abstrakt:
Anotace Cílem této práce je popsat život v romské osadě na základě literatury a následně jej zachytit přímo v realitě a tyto dva pohledy srovnat. V úvodu se věnuji i obecné charakteristice Romů, kdy pak přecházím na specifika romské osady. V praktické části jsem využila metody kvalitativního výzkumu s technikou pozorování a informace z teoretické části ověřuji přímo v praxi. Klíčová slova: Romové, romské etnikum, romská minorita, majoritní společnost, majorita, romská osada
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this work is to describe life in a Roma settlement on the basis of literature and then to capture it directly in reality and to compare these two views. In the introduction, I also deal with the general characteristics of the Roma when I turn to the specifics of the Roma settlement. In the practical part I used qualitative research methods with observation technique and verifying the information from the theoretical part directly in practice. Key words: Romové, romské etnikum, romská minorita, majoritní společnost, majorita, romská osada
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Demkovičová 2.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Demkovičová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Demkovičová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Demkovičová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Nová 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Racková 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB