velikost textu

Vliv zážitkové pedagogiky na pohybové dovednosti a spolupráci dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv zážitkové pedagogiky na pohybové dovednosti a spolupráci dětí
Název v angličtině:
The influence of experience learning on movement skills and cooperation of children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vít Ryba
Vedoucí:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Kainová
Id práce:
196593
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zážitková pedagogika, pohybové dovednosti, spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
Experience learning, physical skills, cooperation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vít Ryba 2.77 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kainová 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB