velikost textu

Integrita ega Zdenky Fantlové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrita ega Zdenky Fantlové
Název v angličtině:
Ego integrity of Zdenka Fantlová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Lindová
Vedoucí:
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hedvika Novotná
Id práce:
196562
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrita, life review, reminiscence
Klíčová slova v angličtině:
integrity, life review, reminiscence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Lindová 831 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Lindová 266 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hedvika Novotná 637 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 152 kB