velikost textu

Vakcíny proti leishmaniózám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vakcíny proti leishmaniózám
Název v angličtině:
Vaccines against leishmaniasis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Krylová
Vedoucí:
Mgr. Tatiana Košťálová
Oponent:
Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.
Id práce:
196521
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Leishmanióza je jedno ze zanedbávaných tropických onemocnění světa způsobené eukaryotickými jednobuněčnými parazity rodu Leishmania. Jejich prokázanými přenašeči jsou dva rody dvoukřídlého hmyzu – Phlebotomus ve Starém světě a Lutzomyia v Novém světě. V endemických oblastech je leishmaniózou ohrožena více než jedna miliarda lidí. Používané metody v boji proti leishmanióze spočívají v kontrole populace vektorů a podání léků převážně ze skupiny chemoterapeutik, které ale mají vážné vedlejší účinky a jsou málo efektivní. V současnosti není na trhu dostupná žádná lidská preventivní vakcína, ale je registrováno několik vakcín pro psy. Nicméně, intenzivně se testuje celá řada lidských vakcín, z nichž některé mají dobré výsledky v klinických testech a jsou tedy slibnými kandidáty. V této bakalářské práci podám přehled o nejnovějších výzkumech preventivních vakcín proti leishmaniózám a představím jednotlivé přístupy ve vakcinaci. klíčová slova: leishmanióza, vakcína, Leishmania, klinické testy, živá atenuovaná vakcína, DNA vakcína, rekombinantní vakcína, slinné proteiny
Abstract v angličtině:
Abstract Leishmaniasis is one of the world's neglected tropical diseases which is caused by protozoan parasites of the genus Leishmania. Proven vectors belong to two species of dipteran insect – Phlebotomus in the Old World and Lutzomyia in the New World. Over one billion people are at risk in endemic areas. Currently the mean to treat and control leishmaniasis is by vector control and drug treatment, mainly chemotherapeutic, which is linked to severe side effects and has poor efficiency. No prophylactic human vaccine is currently available but several dog vaccines are. However, plenty of vaccines have been intensively tested for human use. Some of them have achieved good results in clinical trials and are promising vaccine candidates. In this bachelor thesis I overview the newest research on vaccines against leishmaniases and report on several vaccine approaches. key words: leishmaniasis, vaccine, Leishmania, clinical trials, live attenuated vaccine, DNA vaccine, recombinant vaccine, salivary proteins
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Krylová 870 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Krylová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Krylová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tatiana Košťálová 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB