velikost textu

Různé přístupy k zjišťování obsahu trojúhelníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Různé přístupy k zjišťování obsahu trojúhelníku
Název v angličtině:
Different approaches to triangle area calculation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Müllerová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Tůmová
Oponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
196392
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (B AJ-M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trojúhelník, obsah, historie, aplikace, metoda
Klíčová slova v angličtině:
triangle, area, history, application, method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Müllerová 1.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Tůmová 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB