velikost textu

Řízení kvality zájmového vzdělávání v Ústeckém kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení kvality zájmového vzdělávání v Ústeckém kraji
Název v angličtině:
Quality control of interest education in the Ústí nad Labem region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Bayer
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
196309
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zájmové vzdělávání, řízení kvality, střediska volného času, kvalita
Klíčová slova v angličtině:
interest-based education, quality management, leisure centres, quality
Abstrakt:
ABSTRAKT Zájmové vzdělávání a volný čas jsou důležité v životě každého člověka a mají vliv na správné fungování celé společnosti. Aby zájmové vzdělávání mohlo plnit své funkce, je důležité klást důraz na jeho kvalitu. Cílem diplomové práce Řízení kvality zájmového vzdělávání v Ústeckém kraji je odhalit skutečný stav řízení kvality zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a zjištění možností inovace řízení kvality v těchto organizacích. Hlavní výzkumnou metodou sběru dat je dotazníkové šetření a doplňkovou metodou jsou rozhovory. KLÍČOVÁ SLOVA zájmové vzdělávání, řízení kvality, střediska volného času, kvalita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Interest-based education and leisure time are important in every person’s life and they influence the proper functioning of the whole society. In order to fulfil its functions, it is important to emphasize its quality. The aim of the Diploma Thesis The Management of Interest Based Education Quality in the Ústí Region is to reveal the real status of the quality management of the interest-based education in the leisure time centres; and to identify the possibilities to innovate the leisure time education quality management. The questionnaire survey was used as the main research method of data collection. Interviews were used as the supplementary method. KEYWORDS interest-based education, quality management, leisure centres, quality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Bayer 2.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václav Bayer 911 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Bayer 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Bayer 262 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 590 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB