velikost textu

Louskání oříšků aneb porovnání románu Franze Kafky „Zámek“ s českými překlady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Louskání oříšků aneb porovnání románu Franze Kafky „Zámek“ s českými překlady
Název v angličtině:
Cracking nuts or comparison of Franz Kafka´s novel „The Castle“ with Czech translations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ilona Pochmanová
Vedoucí:
Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Oponent:
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Id práce:
196296
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Překlad, jazyk, interpretace, chyba, metoda, kritika, ekvivalent, idiom
Klíčová slova v angličtině:
Translation, language, interpretation, mistake, method, critism, equivalent, idiom
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se bude zabývat porovnáním dvou českých překladů románu Franze Kafky „Zámek“ z lingvistického hlediska. Práce bude porovnávat překlady Vladimíra Kafky z roku 1969 a Jany Zoubkové z roku 2014. Práce se zaměří na metody překladatelské praxe, požadavky kladené na literární překlad, životnost překladů a jejich kritiku a v neposlední řadě se zaměří na konkrétní problémy moderního překladu. Po bližším zkoumání a analyzování problémů překladatelství zhodnotí objektivně naše práce přednosti a nedostatky obou překladů. Klíčová slova: Překlad, jazyk, interpretace, chyba, metoda, kritika, ekvivalent, idiom
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation is be concerned with the comparison of two Czech translations of novel „The Castle“ by Franz Kafka from the linguistic viewpoint. The dissertation compares text translation by Vladimír Kafka of 1969 and Jana Zoubková of 2014. The dissertation focuses on the methodes of translation, demands, that are placed on a literary translations. The dissertation focuses on a lifetime period of translations and their critism and last but not least, some problems of modern text translation. After closer exploration and analyses of problems of translation our dissertation will evaluate the strengths and weakness of both our translations. Key words: Translation, language, interpretation, mistake, method, critism, equivalent, idiom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ilona Pochmanová 647 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ilona Pochmanová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ilona Pochmanová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. 436 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 154 kB