velikost textu

Etika školského managementu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika školského managementu
Název v angličtině:
The ethics of school management
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Suchánek
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
196276
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika, manažerská etika, morálka, nástroje etického řízení
Klíčová slova v angličtině:
The ethics, the managerial ethics, the morality, the ethical management tools
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Suchánek 3.11 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB