velikost textu

Organizační kultura mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizační kultura mateřské školy
Název v angličtině:
Organizational kulture of nursery school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jarmila Tomanová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
196231
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Organizační kultura, Poznání organizační kultury, Identifikace pracovníka s organizační kulturou, Změna organizační kultury
Klíčová slova v angličtině:
Organizational culture, Knowledge of organizational culture. Workers identification with the organisational culture, The change of the organisational culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jarmila Tomanová 1.19 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB